Kleine monumenten gem. Stein

WERKZAAMHEDEN

Reinigen en conserveren van monumentale objecten zoals; kruisbeelden, kapellen en kunstvormen (beelden).

brandschade Maximus Sittard

WERKZAAMHEDEN

  • reinigen roet,
  • Salvage dienstverlening direct na brand,
  • verwijderen brandresten,
  • plafonds verwijderen,
  • asbest sanering.
ontruimen-ontsmetten-reinigen van sociale huurwoningen

WERKZAAMHEDEN

ontsmetten van de woning.

verwijderen achtergebleven inboedel.

reinigen van alle afwasbare delen.

herstellen deuren, plinten, radiatoren, electra, plinten e.d.

schilderen van de woning voor gebruik nieuwe huurder.

na het wassen, conserveren van kozijnen

WERKZAAMHEDEN

Na het wassen van de ramen, conserveren.

Eenvoudige handeling.

Relatief goedkoop.

Langere levensduur.

geen schilderskosten kosten.

behandelen tegen mossen

WERKZAAMHEDEN

Eenvoudig door gebruik van enzymen,

Boven 15 graden Celcius,