Diensten

Calamiteitenreiniging

Calamiteitenherstel n.a.v. brand-, roet-, en waterschade.  Koenders Multi Care heeft een landelijke erkenning voor zowel het reconditioneren en reinigen van eenvoudige opstallen, inboedels en inventarissen als het reconditioneren en reinigen van fabrieksgebouwen, montagehallen, machines en inventaris. Verder heeft Koenders Multi Care een aparte erkenning voor schadestops. Koenders Multi Care is erkend lid bij de bij Stichting SALVAGE. Wij zijn 24 uur, 365 dagen per jaar beschikbaar met een eigen bereikbaarheid wachtdienst.

De eerste prioriteit van een schadestop is het adequaat beperken van de schade ontwikkeling na een brand. Dit kan geco√∂rdineerd worden door de Stichting SALVAGE, maar ook door andere wachtdienstrgelingen, waarmee u met ons afspraken kan maken. Voor herstel na een calamiteit, kan binnen 24 uur een prijsopgave worden gemaakt. Niet alleen reiniging, maar ook afbouw herstel werkzaamheden voert Koenders Multi Care in eigen beheer uit.

De iso audit voert controle uit en houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. Bij deze controle wordt nagegaan of de bedrijven aan de strenge eisen ten aanzien van de bereikbaarheid, bedrijfseconomische continuiteit, organisatie, technische kennis en uitrusting van het personeel voldoen. Koenders Multi Care beschikt over deze specialistische kennis! 

 

Wilt u meer weten, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Laatste Calamiteiten­reiniging
Projecten
24 mei 2021
Calamiteitenreiniging
WERKZAAMHEDEN

Wij zorgen voor calamiteitenreiniging na brandschade, bijvoorbeeld bij dit project van Maximus in Sittard.

De werkzaamheden waren onder andere het verwijderen van roet en brandresten, Salvage dienstverlening direct na de brand, plafonds verwijderen en asbest sanering.

Brandschade Maximus Sittard