Gevelreiniging

Voor zowel binnen-, als buitengevels wordt gebruik gemaakt van diverse methoden zoals hogedrukreiniging, natstralen, chemisch reinigen en het reinigen met behulp van wisselende temperaturen.   

Geconserveerde-, en gecoate gevels kunnen weer in perfecte staat worden gebracht door een primair reinigingsproces te gebruiken en vervolgens de gevels te behandelen met een conserveringsmiddel of het aanbrengen van coatings. Conserveren en coaten van binnen-, en buitengevels wordt toegepast als verfraaing van het uiterlijk, maar ook uit voorzorgsmaatregelen tegen atmosferische vervuiling, graffity, opspattend water en water/vocht overlast.

Koenders Multi Care geeft (samen met de fabrikanten van producten) schriftelijke garantie op de applicatie van de te verwerken producten.

Gevelreinigen doet Koenders Multi Care in de breedste zin van het woord. Tegenwoordig zijn gevelafwerk materialen niet alleen van baksteen, maar van gecoat glas, aluminium, damwand profiel, beton etc. Elk van deze materialen zijn verschillend te reinigen.

Koenders Multi Care heeft voor elk van deze afwerkmaterialen een reinigingsmethode.

Binnen- en buitengevels
Aanbrengen van coatings
Schilderwerken
Schriftelijk garantie
Hogedrukreiniging
Natstralen
stofvrij stralen