Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
Koenders Multi Care geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site. 

Auteursrechten
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Koenders Multi Care. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Koenders Multi Care hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites
Deze site bevat veel links naar ander sites die het eigendom zijn van en/ of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Koenders Multi Care is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze sites, noch voor het feit of de informatie die door of via die sites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.

Koenders Multi Care behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.